02.05.2013

Tervepäeva[[Coreper]], eks hooaja lõpp hakkab tunda andma. Mitu nii meile kui kogu EL-le väga olulist päevakorrapunkti. Kõigepealt andmekaitse, kus [[PRES]] ikkagi otsustas [[Coreper]]-i tulla, hoolimata paljude [[LR]] hoiatustest, et vara, toores, valest otsast. Andmekaitse on valdkond, mis karjuvalt vajab uusi reegleid (senised 1995ndast), peamiselt selleks, et olla internetiajastu kohane. [[COM]] pakutud eelnõud on aga nii keerulised ja jäigad, et see teema on ületanud harva EL-küsimusena isegi [[EE]] ajakirjanduse uudiskünnise. Ja tõsi on, et meil on, sõltuvalt suuresti e-edust, siin ekstra suuri muresid. Meie ülesanne selles protsessis on välja mängida nn positiivselt problemaatilise [[LR]] roll, sellise, kellest teatakse, et tal probleem, aga kes ise käitub just piisavalt konstruktiivselt, et temast ei üritata üle sõita, vaid hoopis püütakse koos tema erimuresid lahendada. Nii olingi täna meie sõnavõtus vormilt leebem kui suur hulk [[LR]], kes kuulutasid lihtsalt, et ei saa [[PRES]] lähenemisega nõustuda ja punkt. Loodetavasti hinnatakse seda (ma mõtlen meie lähenemist). [[COM]], kes seni olnud vägagi jäik, signaliseeris paindlikkust avalikule sektorile, see on miski, millest me oleme väga huvitatud. Ja meie ekspert kutsuti kohtumisele voliniku kabinetti. Hea, ehkki olukord pole ikkagi kuidagi hea.

Arutelu krediidiasutuste kriisihalduse direktiivi (selle, mis sätestab reeglid riigisiseseks kriisihalduseks ja mille vastuvõtmine on eeltingimuseks [[SRM]]-iga tegelema hakkamiseks) üle oli nii detailne ja tehniline, et [[PRES]] ütles lõpus, et ega see vist väga töögrupi ekspertite debatist ei erinenud, aga hea, et me seda ikkagi pidasime. Nõus esimese osaga. Mina lahkusin sealt küll nagu eesti talupoeg Russowi kroonikas kirikust – sama targalt, kui olin tulnud.

2013 II lisaeelarve arutelu tähendab üha rohkem [[MFF]] arutamist. [[EP]] on esimesest teinud eeltingimuse teise kallale asumiseks ja [[NK]]-l on arukas seda ükskord aktsepteerida. Kuna [[MFF]]-ga on üha kiirem, tuleb edasi liikuda ka lisaeelarvega. Kuid [[NK]] poolel on olemas tugev ja häälekas [[LR]] grupp, kes on lihtsalt huvitatud vähematest sissemaksetest (mis on igati legitiimne, kuna nemad maksavad palju rohkem sisse, kui ise saavad). [[COM]] on nüüd teinud ettepaneku jagada II lisaeelarve kaheks osaks. Olgu, aga esimene samm peab olema piisavalt suur, et [[COM]] saaks arved makstud ja et [[EP]] näeks, et  [[NK]]  on tõega asja juures. Vajaminevast 11 miljardist oleks esimene samm praeguse ettepaneku järgi 7. Me peaksime järele katsuma seda, et järsku on [[EP]] ise ka aru saanud, et midagi väga sisulist nad [[MFF]] alalt [[NK]]-lt kätte ei saa ja kui lisaeelarvega asjad liiguvad, on [[MFF]]-ga kardetust kergem edasi minna?