02.02.2016

President Ilves [[EP]]s Strasbourgis, tema teine esinemine presidendina parlamendi plenaaristungil. Kõne käsitles EL kriise, rännet, Ukrainat ja digiteemat. Põhisõnum oli, et EL-il tuleb end kokku võtta ja üheskoos probleemid lahendada. Seda enam, et näiteks II Maailmasõja järgse põgenikelainega võrreldes pole praegused rändenumbrid siiski nii hullud. Aga EL on tranformatsioonikriisis, kus solidaarsus pole enesestmõistetav, täpsemalt, mingid senised kokkulepped pole enam kindlad – teatav hulk ühtlustamist ja  raha suveräänsuse ühendamise eest. Rändeteema on lihtsalt niipalju mitmetahulisem ja keerulisem. [[EP]]d kui tihedama integratsiooni kõva tuuma pole vaja selles muidugi veenda. Mõni leidlik leid ja mõni hea isiklik näide mõjusid [[MEP]]idele igatahes hästi, ja EL-ülese digiretsepti nõudmine köhaga maadlevalt kõnelejalt oli muidugi ekstra usutav.

Mitmetest vestlustest [[EP]] juhtidega sai (veelkord) selgeks, et solidaarsus on löögi all, seda ka EL tõukefondide mõttes. Mitte et keegi saaks hakata praegu kelleltki raha ära võtma, aga parlamendi poolelt oodatakse [[COM]]lt sisulist [[MFF]]-muudatusettepanekut, mis sätiks ümber ka mõne senise prioriteedi (loe: rändele rohkem raha – aga mille arvelt?). Sellele loogikale vastu vaielda oleks mitte ainult piinlik, vaid ka lootusetu, eriti kui maadleme ka ise usutavuse piiril ümberpaigutamiskava täitmisega. On selge, et alanud aasta eelarvearuteludeks tuleb põhjalikult valmistuda ja neid pidada kogu mänguvälja silmas pidades.

Muudest [[EP]]d erutavatest teemadest muidugi [[UK]] küsimus, kus [[ÜK]] eesistuja Tuski ettepanekud väljas. Kohe äratas [[MEP]]ide halvasti varjatud umbusku just euroala ja euroalaväliste [[LR]] suhe – kui eurorühma otsuseid saab nn edasi kaevata [[ÜK]]le, kus otsused sünnivad konsensusega, kas tähendab see siis vetoõigust ükskõik millisele [[LR]]le? Meid eriti huvitav inimeste vaba liikumise teema alustuseks nii palju tähelepanu ei pälvinud, aga Tuski tekstide korraliku läbilugemise järel tõuseb ka see kindlasti. Juba 05.02 kohtuvad nende tekstide arutamiseks kõik 28 [[šerpa]]t ja alalised esindajad.