01.12.2014

Poolepäevane erakorraline [[Coreper]] valmistas ette [[PRES]] homseks eelarvetriloogiks parlamendiga. [[COM]] oli eelmisel nädalal esitanud uue eelnõu, mis eelmisest suurt ei erinenud ja meid põhimõtteliselt rahuldab. [[PRES]]le tundub, et [[EP]] jaoks on maksmata arvetest isegi veel tähtsamaks küsimuseks tõusnud nn eriinstrumentide (näiteks solidaarsusfond looduskatastroofide puhul, globaliseerumisega kohanemise fond teadagi miks jne) käsitlemine – [[MFF]] kohustuste või maksete lagede all. See on kaval, sest sedakaudu üritab parlament eelarvest rohkem “välja tuua”. Siisap on see asi ka [[NK]] poolel väga vastuoluline. [[PRES]] paneb nüüd ette lahendada 2014 ja 2015 eelarves küsimus [[EP]] moodi ära ja sõlmida kokkulepe, et EL institutsioonid lahendavad põhimõttelise küsimuse 2015 kevade jooksul – [[LV]] kui järgmine [[PRES]] vaimustusest ei oianud. Teadlikult tekitatud konstruktiivse ebaselguse mõte ja võlu ongi ju selles, et seda ei hakata täpsemalt defineerima-lahkama, vaid kõik tunnistavad, et asi on ebaselge, ja sellega pole midagi teha. [[MFF]] kokkuleppimise ajal jäeti see asi nimelt meelega defineerimata.

Igatahes, mitu netomaksjat ei saanud täna anda [[PRES]] ettepanekutele ametlikku heakskiitu, kuid kokkuvõtteks lubas [[NK]] eesistujal minna ja oma “isikliku” ettepanekuga ikkagi proovida (ehk siis paluti tal minna ja kasutada sedasama konstruktiivset ebaselgust). [[PRES]] näitab oma tõsisemat suhtumist nüüd ka sellega, et triloogile on välja veeretatud [[IT]] mainekas ja mõjukas rahandusminister Padoan ise. Loodame, et läheb liikuma, meile praegune eelarve-ettepanek ju sobib ja kokkulepet on vaja! Sain ka täna olla konstruktiivne ja [[PRES]] toetada-julgustada.