01.10.2013

Eile ja täna välisministeeriumi Euroopa suuna asekantsler Laanemäe Brüsselis. Kohtumised seotud osalt meie eesistumiseks ettevalmistumisega ja teisalt EL institutsioonidevaheliste suhetega. Viimasel teemal rõõmustavalt ohtralt kohtumisi [[EP]]s. Neil, kus ka mina osalesin, nimelt [[NK]] peasekretäri Corsepiuse ja [[EP]] peasekretäri Wellega, sai selgemaks mitu 2014. aasta asja.

Esiteks, [[COM]] presidendikandidaadi esitamist tahab [[EP]] näha nii, et pärast valimisi mais 2014 tulevad fraktsioonid kokku, valivad esimehed ja need siis hakkavad arutama, millisel kandidaadil võiks olla šanss kvalifitseeritud enamus kokku saada. Tulemusele jõudnud, esitaksid selle nime Van Rompuyle/[[ÜK]]-le. Selle variandi nõrk külg on see, et parlamendi uus koosseis tuleb ametlikult kokku alles 2. juulil, enne seda on kõik nende sammud tegelikult mitteametlikud. Van Rompuy omakorda võiks võtta initsiatiivi ja hakata fraktsioonide või Euroopa erakondade juhtidega eraldi kohtuma ja uurima, kellel võiks olla võimalik parlamendi toetust saada, teisisõnu, võtta selline klassikaline presidendi roll. Tal on iseenesest head kaardid käes, just selle nimetatud [[EP]] mitte-veel-ametlikkuse tõttu.

Teiseks, [[EP]] irvitab [[NK]] soovi üle teha 2014 kolmepoolne [[IIA]]. Kui tahate midagi praegusest [[EP]]-[[COM]] leppest maha tõmmata, siis pole meil teiega lepingut vaja. Kui tahate (parlamendile võimu) juurde panna, siis võime rääkida. [[NK]]l tuleb kõvasti võimelda, et lepingut saada. Õnneks peaks [[COM]] kogu loogika järgi meid selles asjas tugevalt toetama. Muidu hakkab [[NK]] neilt omakorda kahepoolset lepingut, loe: volinike lubadusi konkreetseteks algatusteks vms välja pressima.

Eesistumisega seoses sai taas kinnitust [[EP]] tundmise tähtsus ja seega vajadus riigi kvaliteetse poliitilisel tasandil esindamise järele. Õnneks on meie valimistest eesistumise alguseni 2,5 aastat aega ja ministrid jõuavad end sisse töötada. Aga parlamendiga peavad suhtlema ka töögruppide juhid ja muudki diplomaadid. Palju õppimist ja harjutamist.

Minu [[CY]] kolleeg, ise värskelt eesistumist teinuna, ütles asja, mida tasub hästi meeles pidada. Nimelt, oma prioriteedina ei tasu välja käia ühtki asja, mis sõltub veel kellestki muust kui vaid roteeruvast eesistujast.  Sest mõni [[ÜK]] eesistuja või [[CFSP]] kõrge esindaja ei pruugi üldse hoolida [[PRES]] soovidest, eriti kui tegu väikese [[LR]]ga. Seega, unustame juba enne maailma muutmisest meelisklema hakkamist ära suured institutsioonilised küsimused, välispoliitilised asjad, tippkohtumised kolmandate riikidega jne.