01.07.2015

[[LU]] esimene [[Coreper]] tomus kohe eesistumise esimese päeva hommikul. Kõigepealt 20.07 [[FAC]] ettevalmistus. Päevakorras kliimamuutused käesoleva aasta kolme tippkohtumise – Addis Abeba, New York ja Pariis – valguses. Lähis-Ida rahuprotsess. Kindlasti viimased arengud Iraani tuumaprogrammi läbirääkimistel. Tõenäoliselt ka Tuneesia eelmise nädala kohutavate sündmuste järel. Energiadiplomaatia järeldused. Mitu [[LR]] arvas, et kuna rändeteemalise Valletta tippkohtumiseni 11.-12.11 on vähe aega, siis peaks ka välisministrid juba juulis ettevalmistusi arutama. Kuna ränne on praeguse aja megateema, siis arvan, et küllap mingi arutelu [[FAC]]il ka tuleb.

Edasi tutvustas [[LU]] oma plaane, kuidas rände(mega)teemaga pärast 25.-26.06 [[ÜK]] edasi minna. Mitme asjaga on natuke rohkem aega, ja kindlasti arutab 08.-09.10 [[JHA]] neid horisontaalselt. Tulikiire on aga Valletta ettevalmistamisega ning ümberpaigutamise ja ümberasustamise 40 000 ja 20 000 kokkusaamisega juulikuu jooksul, nagu [[ÜK]] nõudis. [[LU]] on eile-täna pidanud kahepoolseid kohtumisi kõigi [[LR]]dega ja ootab 03.07-ks kõigilt konkreetseid panustamisnumbreid, misjärel korraldab 06.07 erakorralise [[Coreper]]i. Täna hoiti oma kaarte üldiselt veel vastu rinda, kõik ei võtnudki sõna. Mõni rõhutas kõikehõlmava lähenemise vajadust, mõni noris Valletta ettevalmistuste üle. Mina sain [[EE]] senist liini järgides teatada, et kui nüüd peaks minema [[LU]] juhtimisel selles suunas, et panustamisel arvestatakse [[LR]] SKT ja rahvaarvu suurusega, siis oleme meie valmis proportsionaalselt panustama ja otsime ka muidu abivalmilt lahendusi. Lisaks tuletasin meelde [[EE]] ettepanekul [[ÜK]] järeldustesse läinud nõuet, et kõik [[LR]] kannaksid tagasisaatmisotsuseid Schengeni infosüsteemi ja toetasin [[MT]] selles, et kui aafriklased hakkavad kindlasti Vallettas koostöö eest poliitilist ja rahalist hinda nõudma, oleks EL-il tark seda mõistlikkuse piires avatud pilguga vaadata, kuna Vallettas tegeldakse tõesti just rände algpõhjustega.

1 thought on “01.07.2015

  1. Huvitav, kuipalju seoses rändeteemaga tegeletakse, et abistada Liibüat efektiivse riikluse taastamisel võimalikult kiiresti ?
    Muidugi on õige, et seisame silmitsi suurima eurokriisiga, kusjuurese euro ei tähenda selles sõnaühendis üksnes raha…
    Huvitav, millal saadakse aru, et ühisraha ilma liitriigita mingilgi moel on äärmiselt problemaatiline, kui mitte võimatu. eriti tingimusel, et puuduvad mõjusad võimalused riikide distsiplineerimiseks. Kolmandaks on mul kahju eurodiplomaatidest : süsteem tingib ütluse : ….,vähe villa” toimimise. Vastuargumendiks oleks, nagu ÛRO puhulgi, et ilma oleks veel hullem. See pole muidugi pole eriti pädev/lohutav õigustus, ent kui on ühisraha, siis peab vältimatult olema ka mõjusam riikideülene moodustis, millel on suuremad liitriigi tunnused kui seda praegu EL-il on. Kahju vaid, et sellest “vabatahtlikult” aru ei saada. Oleks kõikidele õnnistuseks.

Comments are closed.